WC –bidé, förbättrad hygien

I norden använder man alltid wc-papper på toalettbesök. Att kunna tvätta sej med vatten är en stor förbättring och ett bra alternativ. Det är mera hygiensikt att tvätta sig med vatten, resultatet blir bättre och man känner sig renare och man behöver inte använda wc –papper som är oekologiskt och dyrt. Wc-bidén är en uppfinning som använts i Asien redan länge.

 

WC-bidén är speciellt bra för personer med funktionsnedsättningar

 

Viudetta är ett företag som importerar och marknadsför asiatiska wc-bidéer till personer med fysiska funktionsnedsättningar. Den elektroniska bidén möjliggör att personen klarar sej ensam på toaletten. Att man klarar sej på toaletten ger en känsla av självständighet och mänskligt värde, och ökar dessutom intimhygienen. När behovet av assistans på toaletten minskar sparar man också på utgifter.

 

Wc-bidén installeras ovanpå Wc- stolen och kräver inget extra utrymme. Bidén ersätter toalettpappret helt och hållet eller fullbordar resultatet efter wc –papper.

 

Man opererar bidén med fjärrkontrollen. Wc-bidén lämpar sej för bruk i hem, på senior- och servicehus, gruppboenden, vårdenheter, sjukhus osv. Många människor som har behövt hjälp med wc-besök klarar sej själv tack vare bidén.Wc-bidén är förmånlig som hjälpmedel, och investeringen betalar sej snabbt tillbaka.

 

Toalettbesök har blivit lättare för handikappade då tillträde till toalettutrymmen har blivit bättre. Men att använda toalettpapper är svårt för många. Wc-bidén gör att flera klarar sej ensam på wc. Dessutom förbättras hygienen och förbättrad hygien förebygger bättre hälsa. Möjligheten att själv kunna bestämma när man vill besöka toaletten, och att klara sej själv utan hjälp, är viktigt och värdefullt.

 

Viudetta har importerat och sålt Asiatiska Wc-bidéer i Finland i 8 års tid, utgående från behovet hos personer med funktionsnedsättningar. Bidéerna tillverkas i stora serier, de är pålitliga och förmånliga, eftersom de produceras för de stora asiatiska marknaderna. 

 

Kontakta oss, service också på svenska!